1111 Sayılı Askerlik Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik – KHK/694

0
780

MADDE 3- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Karar Sayısı: KHK/694

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 3- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25- Miliî Savunma Bakanlığı tarafından, o yıl askerlik çağma girenler ile bir önceki sene ertesi yıla terk edilenlerin yoklamalarının yapılacağı hususu, Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu ve diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla zorunlu yayın kapsamında duyurulur. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.”

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here