1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununa Geçici Madde Eklendi – KHK/694

0
3065

MADDE 7- 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Karar Sayısı: KHK/694

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 7- 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle mülkiye müfettişliğine yapılacak atamalarda yaş sınırı kırkbeş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.”

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here