3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 13. Maddesinde Değişiklik – KHK/694

0
665

MADDE 12- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablonun “Görev Unvanları” başlıklı sütununa “Polis Akademisi Başkanı,” ibaresinden soma gelmek tizere “Özel Harekat Başkanı,” ibaresi, “Polis Akademisi Başkan Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkan Yardımcısı,” ibaresi ve “Havacılık Müdürü,” ibaresinden soma gelmek üzere “Özel Harekat Müdürü,” ibaresi eklenmiştir.

Karar Sayısı: KHK/694

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 12- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablonun “Görev Unvanları” başlıklı sütununa “Polis Akademisi Başkanı,” ibaresinden soma gelmek tizere “Özel Harekat Başkanı,” ibaresi, “Polis Akademisi Başkan Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkan Yardımcısı,” ibaresi ve “Havacılık Müdürü,” ibaresinden soma gelmek üzere “Özel Harekat Müdürü,” ibaresi eklenmiştir.

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here