3201 Sayılı Kanuna Ek Madde Eklenmiştir – 694 Sayılı Khk

0
1564

MADDE 16- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Karar Sayısı: KHK/694

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 16- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 36- Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.”

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here