Ana Sayfa Ohal Kararnameleri 2017 Yılı Ohal Kararnameleri 3201 Sayılı Kanunun ek 24. Maddesinin Fıkrasından Ekleme – 694 Sayılı Khk

3201 Sayılı Kanunun ek 24. Maddesinin Fıkrasından Ekleme – 694 Sayılı Khk

0
702

MADDE 14- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir,

Karar Sayısı: KHK/694

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 14- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir,

“Toplam kontenjanın %20’sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu da bu fıkrada belirtilen usule uygun olarak polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir.”

Yorum yok

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here