3201 Sayılı Kanunun ek 31. Maddesinin Fıkrasında Düzeltme – 694 Sayılı Khk

0
673

MADDE 15- 3201 sayılı Kanunun ek 31 inci maddesinin ikinci fıkrasına “Özel Güvenlik Denetleme Başkanın” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Özel Harekat Başkanının” ibaresi eklenmiştir.

Karar Sayısı: KHK/694

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 15- 3201 sayılı Kanunun ek 31 inci maddesinin ikinci fıkrasına “Özel Güvenlik Denetleme Başkanın” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Özel Harekat Başkanının” ibaresi eklenmiştir.

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here