3533 Sayılı Kanuna Geçici Madde Eklenmiştir – 694 Sayılı Khk

0
703

MADDE 18- 3533 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Karar Sayısı: KHK/694

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 18- 3533 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- 6 ncı maddede yapılan değişiklik hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itiraz aşaması tamamlanmamış olanlar dahil olmak üzere hakemde görülmekte olan davalarda da uygulanır.”

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here