1219 Sayılı Kanunun 45 inci Maddesine Fıkra Eklendi – KHK/694

0
651

MADDE 6-1219 sayılı Kanunun 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Karar Sayısı: KHK/694

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 6-1219 sayılı Kanunun 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi nam ve hesabına diş hekimliği fakültelerinde okuyan diş hekimi subaylardan yükümlülük süresini tamamlamadan mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak ilişiği kesilenler, kalan yükümlülük süresince diş hekimliği mesleğini icra edemezler.”

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here